Categories
agama

Doa Qunut

Pernahkah Anda mendengar istilah doa qunut? sebagai doa yang disunnahkan oleh Rasullullah memang memiliki banyak keutamaan untuk meminta pertolongan kepada Allah SWT. Tetapi, bacaan doa tersebut memang tidak wajib atau tidak termasuk ke dalam bacaan solat fardhu. Tetapi, ketika dilafalkan doa qunut akan memberikan kebaikan untuk Anda.

Categories
agama

Siapa Golongan Wahabi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam kehidupan beragama tentunya kita dihadapkan dengan berbagai hal yang berkaitan dengan cara pandang seseorang terhadap agama yang dianutnya. Dalam suatu agama pasti di dalamnya terdapat berbagai gejolak konflik yang muncul dari sesama pemeluk agama.